Aktiviteter

Her kan du se de kommende aktiviteter

Datoer for workshoppen : Er du opmærksom på skam i din praksis? :

Onsdag-torsdag 18-19 maj 2022 på EFT-Instituttet se mere her : https://eft-instituttet.dk/kursus/skam-i-din-praksis/

Datoer for workshoppen : Er du nysgerrig på at bruge drømmearbejde i din praksis?

Fredag-lørdag 16-17 september 2022 via Psykoterapeutforeningne, se mere her: https://psykoterapeutforeningen.dk/aktuelt/kurser/brug-af-droemmearbejde-i-psykoterapi/

Se beskrivelsen af de forskellige kurser/workshops herunder

______________________________________

.

Er du opmærksom på skam i din praksis? – Workshop

2 dages workshop om arbejdet med skam i din psykoterapeutiske praksis.

Workshoppen afholdes næste gang 18-19 maj 2022 i København

Der er max. plads til 6 deltagere.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til psykoterapeuter, psykologer og studerende.

Formål og Indhold

Skam kan være en voldsom modspiller i ens liv og dermed også i psykoterapi. Samtidig er skam næsten altid et issue i en eller anden grad for de fleste klienter, blandt andet fordi skam og selvværd er stærkt forbundet. Viden og erfaring med skam er vigtigt i arbejdet med mennesker i det hele taget og ikke mindst i psykoterapi. Derfor vil vi starte med noget grundlæggende viden og teori om skam, men viden og teori kan ikke stå alene, vi skal kunne bruge vores viden aktivt. Så hvordan kan vi arbejde med skam? – vi skal selvfølgelig også have fat i praksis. Men for at kunne arbejde med andres skam skal du kende skammens natur indefra. Det kræver, at du har kendskab til og kontakt med din egen skam, for så kan du møde klientens skam fra et støttende, rummende og omsorgsfuldt sted.

Du vil på workshoppen få mulighed for at opdage, hvor og hvordan skammen kan have indflydelse på dit arbejde (og i livet i øvrigt) både hos dig selv og ikke mindst hos klienten. Vi vil undersøge forskellige indfaldsvinkler til og opmærksomheder i arbejdet med skam blandt andet gennem teori, dialog og øvelser.

Tid og Sted:

EFT-Instituttet tilmelding her: https://eft-instituttet.dk/kursus/skam-i-din-praksis/

______________________________________________________

.

Er du nysgerrig på at bruge drømmearbejde i din praksis? – Workshop

2 dages workshop om arbejdet med drømme i din psykoterapeutiske praksis.

Workshoppen afholdes næste gang 16-17 september 2022 i København.

Der er max. plads til 6 deltagere.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til psykoterapeuter, psykologer og studerende.

Formål og Indhold

Drømme er klare budskaber om, hvad der fylder på et ubevidst plan, og min erfaring er, at drømme ikke blot peger på problematikker men også på løsninger og ressourcer.  Drømme kan kun forstås ud fra drømmerens perspektiv, men drømmeren kan let selv blive ledt på vildspor af sit bevidste jeg. Som terapeut får du vigtig information om nogle af de problematikker og ressourcer, drømmeren måske endnu ikke har fået øje på. Du får på den måde ledetråde til at intervenere og støtte din klient på et dybere plan, og det kan være rørende, sjovt og meget mere.

Vi vil på workshoppen arbejde oplevelsesorienteret med flere forskellige metoder til drømme- og fantasiarbejde (visualiseringer/symboler), hvordan du kan undersøge drømmen sammen med klienten, og hvad du kan være opmærksom på. For at kunne lære metoderne er det nødvendigt med drømme, vi kan arbejde med, derfor skal du tage en drøm eller gerne to med til kurset. Du vil få mulighed for at afprøve de forskellige metoder til at arbejde med drømme. Der vil være lidt teori, men hovedvægten er på øvelser, dialog og demonstrationer.

Tid og sted:

16-17 september 2022 i København, tilmelding via Psykoterapeutforeningen: https://psykoterapeutforeningen.dk/aktuelt/kurser/brug-af-droemmearbejde-i-psykoterapi/