Aktiviteter og psykoterapi kurser

Få brikkerne på plads

Supervision

Min tilgang til supervision er neuroaffektiv og emotionsfokuseret krydret med alle de forskellige retninger, jeg er uddannet i og inspireret af. Det kan du se mere om i min profil.

Jeg tilbyder supervision både individuelt og i grupper. Det er muligt at booke direkte, men hvis vi ikke kender hinanden, skal vi lige snakke sammen og afstemme dit/jeres behov med, hvad jeg tilbyder. Priser fremgår af siden her.

Så kontakt mig gerne på telefon 5190 5211 eller skriv en besked eller mail.

______________________________________

Blank linie

Her kan du se de kommende aktiviteter og psykoterapi kurser og workshops

Workshop: Arbejdet med Skam og udviklingstraumer

Så er der kommet 2 ledige pladser på kurset om Skam og udviklingstraumer den 26-27 april 2023:

2 dages workshop om arbejdet med skam og udviklingstraumer i din psykoterapeutiske praksis.
Der er max plads til 6 deltagere.


Målgruppe
Workshoppen henvender sig til psykoterapeuter og psykologer


Formål og Indhold
Skam kan være en voldsom modspiller i ens liv og dermed også i psykoterapi. Samtidig er skam
næsten altid et issue i en eller anden grad for de fleste klienter, blandt andet fordi identitet, skam
og selvværd er stærkt forbundet. Har vi med udviklingstraumer at gøre, vil skam være en betydelig
del af klientens problematikker. Derfor er viden om og erfaring med skam vigtigt i arbejdet med
mennesker i det hele taget og ikke mindst i forbindelse med udviklingstraumer.
På den første dag arbejder vi med grundlæggende viden og teori om skam, men vi skal selvfølgelig
også have fat i praksis. For at kunne arbejde med andres skam skal du kende skammens natur
indefra. Det kræver, at du har kendskab til og kontakt med din egen skam, for så kan du møde
klientens skam fra et støttende, rummende og omsorgsfuldt sted. Vi vil lave forskellige små
øvelser gennem dagen, som relaterer sig til skam og identitet.


På anden dagen vil vi koncentrere os om arbejdet med udviklingstraumer. Vi kommer ind på
vigtige pointer og opmærksomheder i forhold til arbejdet med skam. Derudover vil vi arbejde med
NARM (den Neuro Affektive Relations Model), som er bygget op omkring skam, og specialiseret i
forhold til at arbejde med udviklingstraumer. NARM er udviklet på baggrund af Somatic
Experiencing (SE), der er fokuseret på arbejdet med choktraumer. Vi tager fat i nogle hovedtræk i
NARM-teorien, og arbejder med NARM’s metode til at arbejde med udviklingstraumer. Et
hovedtræk er pendulering, og det laver vi en øvelse med, som er inspireret af SE. Der vil desuden
være arbejde 2 og 2 og 3 og 3, hvor NARM’s fokuspunkter øves i terapi øvelser. Du får mest ud af
øvelserne ved at bruge dig selv, men også dine klienters problematikker kan være relevante. Jeg
tilpasser indhold og prioritering ud fra deltagernes forudsætninger og interesse.


Praktisk
Sted: Mødelokalet på Frederiksborgvej 17A i Roskilde.
Tid: 26-27 april 2023. kl. 9-16 eller 17 begge dage inkl. en times frokost.
Der vil være vand, kaffe, the og diverse mundgodt til dagen.
Der er 1 times frokostpause. Der er køleskab, men også Caféer i gåafstand.
Deltagere: max. 6 deltagere.
Pris: Den samlede pris for de 2 dage er 10.000 kr. fordelt på antallet af deltagere.
Tilmelding: Tilmelding på mail terapeut@oreskov.dk eller telefon 5190 5211

______________________________________

Datoer for workshoppen : Er du opmærksom på skam i din praksis? :

Der er pt. ingen planlagte, men se længere nede på siden for en beskrivelse og lad mig høre, hvis du er interesseret.

Det er også muligt at få et specialtilpasset kursus til din arbejdsplads eller andet.

Datoer for workshoppen : Er du nysgerrig på at bruge drømmearbejde i din praksis?

Der er pt. ingen planlagte, men se længere nede på siden for en beskrivelse og lad mig høre, hvis du er interesseret.

Se beskrivelsen af de forskellige kurser/workshops herunder

______________________________________

.

Skam
Skyld og skam

Er du opmærksom på skam i din praksis? – Workshop

2 dages workshop om arbejdet med skam i din psykoterapeutiske praksis.

Workshoppen afholdes næste gang ?

Der er max. plads til 6 deltagere.

.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til psykoterapeuter, psykologer og studerende.

Formål og Indhold

Skam kan være en voldsom modspiller i ens liv og dermed også i psykoterapi. Samtidig er skam næsten altid et issue i en eller anden grad for de fleste klienter, blandt andet fordi skam og selvværd er stærkt forbundet. Viden og erfaring med skam er vigtigt i arbejdet med mennesker i det hele taget og ikke mindst i psykoterapi. Derfor vil vi starte med noget grundlæggende viden og teori om skam, men viden og teori kan ikke stå alene, vi skal kunne bruge vores viden aktivt. Så hvordan kan vi arbejde med skam? – vi skal selvfølgelig også have fat i praksis. Men for at kunne arbejde med andres skam skal du kende skammens natur indefra. Det kræver, at du har kendskab til og kontakt med din egen skam, for så kan du møde klientens skam fra et støttende, rummende og omsorgsfuldt sted.

Du vil på workshoppen få mulighed for at opdage, hvor og hvordan skammen kan have indflydelse på dit arbejde (og i livet i øvrigt) både hos dig selv og ikke mindst hos klienten. Vi vil undersøge forskellige indfaldsvinkler til og opmærksomheder i arbejdet med skam blandt andet gennem teori, dialog og øvelser.

Tid og Sted:

Sted:             Mødelokalet på Frederiksborgvej 17A i Roskilde eller hvor du kunne have brug for det.

Tid:                F.eks 2 dage fra kl. 9-16 begge dage inkl. en times frokost.

Der vil være vand, kaffe, the og diverse mundgodt til dagen.

Der er 1 times frokostpause. Der er køleskab, men også Caféer i gåafstand.

Deltagere:    min. 4 og max. 6 deltagere.

Pris:               Prisen for de 2 dage er 2.000 kr.

Tilmelding:   Lad mig høre om din interesse.

Send en mail til terapeut@oreskov.dk med Workshopnavn, dit navn og telefonnr.

Indbetal depositum på 500 kr. på Mobilepay 51958 eller til 2280 6898 340 307 i Nordea med angivelse af dit navn.

Restbeløbet på 1.500 kr. indbetales inden kursusstart.

Tilmelding er bindende fra ?

Som pdf dokument

______________________________________________________

.

Er du nysgerrig på at bruge drømmearbejde i din praksis? – Workshop

Drømmens betydning

2 dages workshop om arbejdet med drømme i din psykoterapeutiske praksis.

Workshoppen afholdes næste gang ?

Der er max. plads til 6 deltagere.

.

Målgruppe

Workshoppen henvender sig til psykoterapeuter, psykologer og studerende.

Formål og Indhold

Drømme er klare budskaber om, hvad der fylder på et ubevidst plan, og min erfaring er, at drømme ikke blot peger på problematikker men også på løsninger og ressourcer.  Drømme kan kun forstås ud fra drømmerens perspektiv, men drømmeren kan let selv blive ledt på vildspor af sit bevidste jeg. Som terapeut får du vigtig information om nogle af de problematikker og ressourcer, drømmeren måske endnu ikke har fået øje på. Du får på den måde ledetråde til at intervenere og støtte din klient på et dybere plan, og det kan være rørende, sjovt og meget mere.

Vi vil på workshoppen arbejde oplevelsesorienteret med flere forskellige metoder til drømme- og fantasiarbejde (visualiseringer/symboler), hvordan du kan undersøge drømmen sammen med klienten, og hvad du kan være opmærksom på. For at kunne lære metoderne er det nødvendigt med drømme, vi kan arbejde med, derfor skal du tage en drøm eller gerne to med til kurset. Du vil få mulighed for at afprøve de forskellige metoder til at arbejde med drømme. Der vil være lidt teori, men hovedvægten er på øvelser, dialog og demonstrationer.

Tid og Sted:

Sted:             Mødelokalet på Frederiksborgvej 17A i Roskilde.

Tid:                2 dage fra kl. 9-16 begge dage inkl. en times frokost.

Der vil være vand, kaffe, the og diverse mundgodt til dagen.

Der er 1 times frokostpause. Der er køleskab, men også Caféer i gåafstand.

Deltagere:    min. 4 og max. 6 deltagere.

Pris:               Prisen for de 2 dage er 2.000 kr.

Tilmelding:   Lad mig høre om din interesse

Send en mail til terapeut@oreskov.dk med Workshopnavn, dit navn og telefonnr.

Indbetal depositum på 500 kr. på Mobilepay 51958 eller til 2280 6898 340 307 i Nordea med angivelse af dit navn.

Restbeløbet på 1.500 kr. indbetales inden kursusstart.

Tilmelding er bindende fra ?