Psykoterapeut profil

Om mig som psykoterapeut

Psykoterapeut MPF Janne Oreskov
Psykoterapeut MPF Janne Oreskov

Psykoterapeut Janne Oreskov.

Som medlem af DPFO er det en selvfølge, at :

jeg arbejder efter deres etiske regler,

har fuld tavshedspligt, og går i supervision.

Jeg har desuden været medlem af etikudvalget i

Psykoterapeutforeningen 2015-2020.

Se mine priser, book online

eller kontakt mig for en tid.

Medlem af DPFO
Logo Dansk psykoterapeutforening
At se sig selv
Selvbillede

 

Sådan arbejder jeg

Du er udgangspunktet

Terapien handler om dig og de ønsker, du har for dig selv og dit liv. Sammen tager vi udgangspunkt i dine værdier, ressourcer og kompetencer, så selvværd og selvtillid styrker dit fundament til at mestre dit liv. Formålet er at hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende, blive bevidst om dine værdier, opdage strategier og mønstre samt finde dine ressourcer. Kemien mellem os er vigtig. Men lige så vigtigt er det, at du oplever et trygt rum, hvor du kan møde dig selv, og du har  oplevelsen af at udvikle dig. Det er desuden afgørende for terapiens resultat, at du har vilje og lyst til at se på og arbejde med dig selv.

Mit menneske- og udviklingssyn

Grundlæggende for mit menneskesyn er anerkendelse og dermed ligeværd. Nærvær, kontakt og tryghed er helt grundlæggende for al udvikling. Men også nyserrighed, humor og ydmyghed synes jeg er vigtigt for tryg udvikling. Jeg har stor fokus på, at hjælpe dig med selvaccept, og egenomsorg. Et kærligt eller i det mindste venligt forhold til sig selv bidrager til at få et mere glædesfyldt og trygt liv.

Min teoretiske og praktiske vinkel

Teoretisk lægger jeg stor vægt på NeuroAffektiv Udviklingspsykolog, identitet, krop og følelser. Kort fortalt er Neuroaffektiv udviklingspsykologi sammenhængen mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori,  udviklingspsykologi og mentalisering. Vil du vide mere, kan du læse artikler om forskellige emner her på siden. Affektiv betyder emotioner eller følelser, det er derfor følelserne, der er omdrejningspunktet. De metoder jeg anvender er NARM (NeuroAffective Relational Model) og EFT (Emotions-Fokuseret Terapi).

Praktisk fokuserer vi på dit liv lige nu og undersøger nysgerrigt en oplevelse,hændelse eller problemstilling i dit nuværende liv. Her kan de følelser, reaktioner og tanker, der viser sig have rødder tilbage i en strategi, du har udviklet tidligere i dit liv. Vi har alle udviklet strategier til at håndtere livet, når vi har været nødt til at finde en måde at overleve på fysisk og/eller psykisk. Strategierne bliver automatiserede og dermed ubevidste. Når vi ubevidst fortsætter med at anvende disse strategier, som var vigtige og hensigtsmæssige tidligere, kan de nu i stedet være uhensigtsmæssige og ude af trit med det, vi ønsker for vores liv. Der er samtidig mange ressourcer og kompetencer i de samme strategier, når de anvendes bevidst. I NARM lægges der derfor stor vægt på ressourcer og livskraft, og vi arbejder med fokus på at undersøge, hvad der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker.

Uddannelse

Mit DNA er udvikling
Udviklings DNA

Min terapeutiske grunduddannelse er en 4½ års uddannelse som Oplevelsesorienteret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut.

Tidligere har jeg tilføjet:

  • Neuroaffektiv Supervisor (Peter Kofoed) (1 år)
  • Certificeret Relationel Biologisk Traumeterapi (Skolen for Psykosomatik) (3 år)
  • Certificeret Emotionsfokuseret Parterapeut = ISEFT niveau A + B (EFT-Instituttet) (2 år)
  • Certificeret NARM terapeut (Neuro Affektive Relations Model/Udviklingstraumer) (2 år)
  • Efteruddannelse i NAP (Neuro Affektiv Psykoterapi)  hos Susan Hart og Marianne Bentzen (1 år)
  • Krop- og mindfulnessterapeut (Rosenkvist-metoden) (1½ år)
  • Integreret psykoterapi med drømme (Vedfelt-instituttet) (1 år)
  • KAT Kognitiv Adfærds Terapi (Region H) (1 år)

Min coaching baggrund kommer fra:

Min AVG uddannelse (Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse) har givet mig viden og værktøjer ift. undervisning.

Derudover har jeg en lang række kurser, f.eks i Narrative metoder, traumearbejde, skam mm. og har deltaget i drømmegrupper, sorggrupper, træningsgrupper, seminarer og workshops.

Jeg er professionsbachelor i pædagogik med specialisering: Mennesker med sociale problemer (Univercity College Sjælland). Oprindeligt er jeg IT-systemudvikler.

Mange Perspektiver
Mange vinkler og perspektiver

Erfaring

Som psykoterapeut har jeg arbejdet med Individuel terapi, parterapi, familieterapi samt gruppeterapi med både børn og voksne. Derudover har jeg undervist i mindfulness og i terapeutisk arbejde med drømme.

Jeg har arbejdet både som psykoterapeut og som socialpædagog med mennesker i alle aldre med psykiske eller sociale vanskeligheder, samt i mange år som IT-udviklingskonsulent. Jeg har været ansat, vikar og selvstændig. Jeg har arbejdet på offentlige dag- og døgninstitutioner og bosteder samt i store private virksomheder inden for den finansielle sektor. Jeg har haft mange forskellige roller og opgaver.

Kort sagt er min arbejdsmæssige baggrund og værktøjskasse vidtrækkende og forskelligartet. Min uddannelsesmæssige baggrund er lige så bred og forskellig, og jeg har derfor mange muligheder for at hjælpe dig.

Jeg har været en del af Etikudvalget i Psykoterapeutforeningen fra 2015 til 2020.

Jeg har været skriftlig censor på KGI (Københavns Gestalt institut) til den afsluttende eksamen. Nu er jeg extern censor på 2 årseksamen på EFT-instituttet, hvor emnet er enten Om-Sorg eller en af misbrugsproblematikkerne Spiseforstyrrelser, Seksuelle overgrebsproblematikker eller Alkoholfamilien og dens dynamik.

Frivilligt arbejde

Jeg har tidligere arbejdet frivilligt for Kræftens bekæmpelse, hvor jeg i flere år havde sorggrupper for børn, der har mistet en forælder, samt for voksne, der har mistet en partner.

LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) har jeg også haft frivilligt arbejde, som gruppeleder for åbne støttegrupper.

TUBA ( Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere) var jeg CO-terapeut i grupper i Næstved. Desuden havde jeg individuelle samtaler med unge voksne i TUBA København.