Mindfulness – Øvelse

Sanser åbne
Sanse naturen og livet

Gå tur med en sans

Mindfulness øvelse, hvor du opøver kontakten til dine sanser.

Formål:

Denne øvelse er en opmærksomhedsøvelse.
Det er en øvelse, som træner dig i at være bevidst opmærksom på dine sanser, og opdage hvad dine sanseoplevelser gør ved dig. Denne øvelse kan med fordel udføres, så ofte som muligt.

Udførelse:

Vælg først hvilken sans du vil fokusere på (syn, høresans, lugtsans, følesans).
Gå herefter en tur. Gå gerne 15 minutter, men hvor lang turen skal være, bestemmer du. Det er bedre at gå i 5 minutter med fuld opmærksomhed end slet ikke.
De første mange gange er det svært ikke at forsvinde væk i tankerne, væk fra nuet og sanserne. Hver gang du opdager, at dine tanker har ført dig væk fra nuet, så start med at anerkende dig selv, for at have opdaget det. At du opdager det er første skridt til at blive bevidst nærværende. Derfor slå ikke dig selv i hovedet for at blive taget af tankestrømmen. Klap i stedet dig selv kærligt på skulderen for at have opdaget det. Flyt så din opmærksomhed tilbage til den valgte sans.
Når du bliver opmærksom på et indtryk fra din valgte sans (f.eks. ser du en blomst, hører vinden suse i træerne, mærker en sten under skoen, lugter den fugtige skovbund), så læg først og fremmest mærke til dine kropslige reaktioner (spændinger, smerte, prikken, varme, kulde, lyst, afsky etc.) bemærk herefter ændringer i åndedrættet. Sidst lægger du mærke til hvilke følelser og tanker, der dukker op ved sanseindtrykket. Du skal ikke vurdere dine reaktioner og tanker, men blot blive bevidst om dem. Prøv at undgå at kategorisere f.eks. hvilken slags blomst, du ser, eller om den er smuk, eller hvilken farve den har