Mindfulness i Roskilde – bevidst nærvær

Mindfulness

Mindfulness kan oversættes til bevidst nærvær. Ofte er vi optaget af bekymringer om fremtiden, eller spundet ind i tanker om fortiden. Mindfulness er kunsten at være til stede i nuet uden at dømme oplevelsen i tankerne.Det er gennem krop og sanser, at du lever og oplever livet. Det er i kroppen dine følelser mærkes, og det er med kroppen, du trækker vejret. Åndedrættet er en vigtig sladrehank, det fortæller, hvordan du har det både fysisk og psykisk. At få kontakt med og mærke din krop og dit åndedræt er derfor en forudsætning for at blive bevidst nærværende.

Tanker

Tankerne påvirker vores følelser og dermed også krop og åndedræt. For at kunne være nærværende til stede i nuet, er det nødvendigt at få mental ro til at opleve og sanse. Vi tænker hele tiden, men det er blandt andet de automatiske negative tanker, der kan stresse os eller gøre os nedtrykte. I mindfulness er det ikke formålet at forsøge at tvinge os selv til at tænke positivt eller lade være med at tænke. Formålet er at blive bevidst om tankerne og ændre vores forhold til dem. Vi er ikke vores tanker, vi har tanker.

Hvordan

ejen til indre ro og livsglæde går gennem bevidst og kærlig accept af den du er. Bevidst nærvær er medvirkende til balance i krop og sind og dermed i livet. I forhold til bl.a. stress og depression har mindfulness vist sig at være effektfuldt. Selv angst og oplevelsen af smerter kan reduceres ved brug af mindfulness. Accept af den du er, og det du sanser og føler giver dig styrke, ro og velvære.

Gennem opøvelse af nærvær, åndedræt, kropsøvelser, meditation, afspændingsøvelser og samtale arbejder vi med bevidst tilstedeværelse i dit liv.

Mit udgangspunkt er dine forudsætninger, behov og ønsker. Mindfulness er ikke en teknik, som du blot skal lære. Mindfulness er bevidsthed om dig selv og nærvær i nuet, og det kræver en kontinuerlig indsats for at udvikle denne bevidsthed og dette nærvær. Derfor er det nødvendigt at lave øvelser hjemme for at få det fulde udbytte.