NARM – Neuro Affektive Relational Model

NARM – Livskraft – ressourcer og overlevelsesstrategier

NARM er en terapeutisk metode, som er udviklet til at håndterer de udviklingstraumer, som vi alle har i større eller mindre grad. Metoden er udviklet af Dr. Lawrence Heller, som også har været med til at udvikle metoden SE (Somatic Experiencing) sammen med Peter Levine. Hvor SE er rette mod choktraumer er NARM dog rettet mod udviklingstraumer. Som børn udvikler vi forskellige overlevelsesstrategier for at håndtere de udfordringer og mangler, som vi møder i vores opvækst. Disse bliver en automatisk måde at håndtere udfordringer på, som vi tager med os ind i voksenlivet. Problemet som voksen er ikke, at vi bruger vores overlevelsesstrategier, for de er samtidiger ressourcer og kompetencer. Problemet ligger til gengæld i, at vi bruger strategierne automatisk og ubevidst, og dermed både i situationer, hvor de (stadig) er hensigtsmæssige og i situationer, hvor de tværtimod bliver et problem. Første skridt er dermed at opdage, når vores overlevelsesstrategier kommer i spil, for først der, bliver det muligt at ændre på vores ellers automatiske og ubevidste måde at håndtere udfordringerne på.

Læs Interviewet med Lawrence Heller i Psykologbladet, blandt andet om hvordan NARM opstod.

Laurence Heller