Jul og paradokser

Samhørighed og ensomhed

Samhørighed
Samvær og samhørighed
Ensomhed
Ensom eller alene?

Julen vækker mange forskellige følelser og forventninger. Det idylliske billede af den perfekte jul med glæde og samhørighed, gaver, mad og socialt samvær mellem generationer er for mange langt fra realiteterne. Samtidig vil et billede af en perfekt jul uundgåeligt skrue forventningerne op til et uopnåeligt niveau. Resultatet bliver nemt skuffelse og forstærker eller skaber følelser af at være forkert, utilstrækkelig eller direkte uønsket. De skuffede forventningerne kan endda øge konflikterne og skabe afstand og ensomhed.

Paradoksalt nok alt sammen i ønsket om samhørighed, samvær og glæde.

Traditioner
Julens traditioner

 

Traditioner

Mange af julens traditioner handler om at være sammen, dele og give, derfor er det også ekstra svært ikke at have nogen at være sammen og dele med. Julen er på den måde også den tid på året, hvor følelsen af ensomhed er størst. Hvis man er uønsket alene, kan man føle sig forkert over at være alene, og når traditionerne handler om samvær, så opstår følelsen af ensomhed.

Traditioner i den enkeltes opvækstfamilie kan være meget forskellige, og her tænker jeg ikke kun på om der spises and eller flæskesteg, om der synges julesalmer og danses om juletræet osv. Der kan ligge mange mere usynlige forventninger til den helt rigtige jul. Forventninger som den enkelte ikke engang er sig bevidst. Det at finde balancen mellem 2 familiers juletraditioner kan være overraskende svært, og kan resultere i skuffelser og konflikter. Er man derudover skilt og har børn vokser mulighederne for konflikter, skuffelser og svære dilemmaer i høj grad.

Paradoksalt nok er muligheden for mange juleaftener sjældent en mulighed for meget julefred og glæde.

Alkohol

I julen er der også tradition for at drikke alkohol. Er alkohol en udfordring i familien, er der stor sandsynlighed for, at julen i stedet for tryghed, glæde og positivt samvær, nærmere betyder utryghed, kold tavshed, konflikter og skænderier eller endda slåskampe. Ikke mindst børnene er hårdt belastede i julen, når den byder på berusede voksne og dermed utryghed og ekstra uforudsigelighed. I en familie med alkoholproblemer bliver virkeligheden oftest benægtet i voldsom grad. Populært sagt, har det den konsekvens, at man ikke kan tale om “elefanten i rummet”. Der opstår et tabu, og på den måde bliver hver enkelt medlem i familien isoleret og ensomt.

Paradoksalt nok bliver hjerternes fest til hjerternes frygt.

Svære livsvilkår

Der kan være mange andre grunde til, at julen er udfordrende. Hvis man har mistet en nærtstående, er specielt første jul uden vedkommende en trist og smertefuld affære, især hvis man i familien ikke er i stand til at tale om de oplevelser og følelser,  der opstår. Igen vil hvert enkelt familiemedlem kunne føle sig forladt og ensomt trods det fysiske samvær.

Samvær
Samhørighed

Som man bliver ældre og venner og familie dør, bliver man alene og risikerer at føle sig ensom oveni. Måske har man reelt ikke nogen at være sammen med i julen, og nogle har måske aldrig oplevet den samhørighed og glæde, som samvær om julens traditioner kan byde på.

Paradoksalt nok er den værste ensomhed, den som opleves, når man ikke er alene men i selskab med andre… 

Muligheder

Heldigvis er der efterhånden dukket mange initiativer op, som giver mulighed for at fejre jul sammen med andre, når man ikke kan eller vil være sammen med familie eller venner. Når man ikke er alene, er der trods alt mindre sandsynlighed for at føle sig ensom.

Men når man føler sig ensom, uanset om man er alene eller i selskab med andre, handler det ofte om, at man føler sig forladt, og at man på sin vis har forladt sig selv. Her kan psykoterapi og parterapi hjælpe, så man via kontakt og samhørighed med sig selv kommer ud af sin ensomhed og kan opleve nærvær, kontakt og glæde i samværet med andre.

Sne og glæde
Glæde

Julen forbindes jo heldigvis af mange med samhørighed, samvær, fællesskab, glæde og taknemmelighed, men når den forbindes med frygt, ensomhed, smerte eller savn er den ofte blot en tid, som skal overstås eller overleves.